1 2 3 4 5

  1. KENNISMAKING & PROJECTVOORBEREIDING

Tijdens een eerste kennismaking – op de te verbouwen locatie of in onze studio – bespreken wij uw dromen, wensen en ideeën.
Samen bekijken we voorbeeldprojecten en doorlopen we een checklist die betrekking heeft op uw verbouwplannen.

Hierna stellen we een persoonlijk projectplan voor u op. Hierin staan de doelstellingen van het project, het tijdschema en de ontwerpkosten.

Zodra we akkoord krijgen op het projectplan, beginnen we met het verzamelen van alle benodigde informatie en gaan voor u ontwerpen.

  • Kennismakingsgesprek
  • Formuleren wensen opdrachtgever – Programma van eisen
  • Vaststellen budget
  • Visiepresentatie van Stijn de Ruyter
  • Offerte betreft overeengekomen werkzaamheden
  • Bestaande situatie in beeld brengen (tekening of opmeten) – schaal 1:50 / 1:100
  • Analyse bestaande situatie
  • Onderzoek mogelijkheden binnen bestemmingsplan / vergunningsvrij bouwen
  • Planning (afronding voorbereidingsfase & goedkeuring opdrachtgever